Verlengen2017-06-03T13:46:58+00:00

Verlenging aanvragen

Op uw deelnemerskaart staat vóór welke datum u uw deelnemerskaart moet verlengen. Bij uw bezoek aan de Voedselbank herinneren wij u 3 weken vóór de afloopdatum hieraan. Indien uw situatie nog niet verbeterd is kunt u met uw hulpverlener verlenging aanvragen. dit doet u door samen met uw hulpverlener een nieuw aanmeldformulier in te dienen bij de Voedselbank. Uw situatie wordt dan opnieuw beoordeeld. Het is van belang dat u minstens 3 weken van tevoren een verlengingsafspraak maakt met uw hulpverlener voor een soepele afwikkeling en overgang.

Maximaal 3 jaar naar de Voedselbank

In principe biedt de Voedselbank tijdelijke hulp. U kunt maximaal 36 maanden voor een voedselpakket in aanmerking komen. Ieder half dient u een verlenging aan te vragen met uw hulpverlener. Op die manier hopen wij dat u in staat bent geweest om uw financiële situatie op orde te krijgen en u zelf weer staat bent om uw boodschappen te kunnen kopen.

U heeft de Voedselbank niet meer nodig

Wij hopen natuurlijk dat uw situatie verbetert. Als u geen voedselpakket meer nodig heeft, maken wij graag een ander blij. Het zou prettig zijn als u zich afmeldt via het formulier. Wij hebben u heel graag geholpen en wensen u heel veel geluk in de toekomst.

Op deze pagina vragen we de persoonsgegevens van degene die ondersteuning van de Voedselbank Breda wil aanvragen. Alle rode titels zijn velden waar een invoer verplicht is.
  • Aanvrager Iedereen met een woonadres in de gemeente Breda kan een aanvraag doen voor ondersteuning van de Voedselbank. Indien er meerdere personen samen een huishouden voeren op één adres, moet de aanvraag gedaan worden door de hoofdbewoner van het opgegeven adres in Breda. De aanvrager is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het formulier, ook als u bij het invullen geholpen wordt. Aanhef of aanspreektitel We vinden het belangrijk om u op de juiste wijze aan te spreken. Daarom is er naast de keuze voor Mevr. en Dhr. ook de aanhef "Aanvrager" toegevoegd waardoor een gender neutrale aanhef,  bijv.  Geachte aanvrager Robin van Winkel mogelijk is.
  • Voornaam Roepnaam van de aanvrager
  • Voorletters Dit zijn de voorletters zoals die op uw identiteitsbewijs zijn vermeld.
  • Tussenvoeging Sommige achternamen voegen een woord toe aan de achternaam, bijv. "van de" ,"La","Dos" of "El". Voor een juiste alfabetisering vragen we om deze tussenvoeging los van de achternaam op te geven.
  • Achternaam Dit is de naam zoals die vermeld is op het identiteitsbewijs van de aanvrager.
  • Geboortedatum De geboortedatum van de aanvrager zoals vermeld op het identiteitsbewijs. LET OP Het is het makkelijkst om eerst het jaar te kiezen, daarna de maand en als laatste de geboortedag.
  • Telefoonnummer Geef hier het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Als u niet op een vast telefoonnummer te bereiken bent hoeft u dit veld niet in te vullen.
  • Mobiel nummer Een mobiel nummer waarop u bereikbaar bent is een verplicht veld. De reden hiervoor is dat alle berichten van de Voedselbank ALTIJD via SMS worden verzonden. Niet iedereen is altijd per e-mail te bereiken en alle mobiele telefoons kunnen SMS ontvangen.
  • E-mailadres Hoewel niet iedereen altijd de toegang heeft tot e-mail is het voor het gebruik van dit online-formulier noodzakelijk dat er een e-mailadres beschikbaar is waar de aanvrager de bevestiging en andere berichten over deze aanvraag kan ontvangen. Als de aanvrager geen toegang heeft tot e-mail is het verstandig om de aanvraag op papier te doen. Hiervoor is een PDF beschikbaar die uitgeprint en opgestuurd kan worden.