Joost Bauwens
Joost BauwensVoorzitter
“Samen met alle betrokkenen probeer ik voor een soepel en goed functionerende Voedselbank te zorgen en zodoende onze deelnemers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.”
.
Profiel van Joost
Hans der Kinderen
Hans der KinderenPenningmeester
“Ik zorg voor een gezonde financiële huishouding. Dankzij donateurs bekostigen wij de voedselwerving, voedselveiligheid en uitgifte van de Voedselbank Breda.”
.
Profiel van Hans
Huub van der Pol
Huub van der Polsecretaris
“Het is belangrijk dat mensen die weinig tot geen maatschappelijk perspectief zien bij de Voedselbank Breda ervaren dat vele inwoners van Breda, vrijwilligers en donateurs, hen zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.“
Profiel van Huub
Monique Beauchez
Monique BeauchezBestuurslid vrijwilligers
“De Voedselbank werkt met een fantastisch team vrijwilligers: jong / oud, toegewijd, enthousiast en flexibel. Ik kan mijn ervaring als coach hier – indien nodig- inzetten door hen mijn aandacht, ondersteuning en een luisterend oor te geven.”
.
Profiel van Monique
Martien van Bakel
Martien van BakelBestuurslid
“Vanuit het gedachtegoed van Vincentius stond ik aan de wieg van de Voedselbank in Breda. Hulp moet altijd méér vanuit het hart, dan vanuit het hoofd worden geboden. Niemand hoeft met honger naar bed in breda.”
.
Profiel van Martien
Thijs Verhees
Thijs VerheesAlgemeen coördinator bedrijfsvoering / bestuursadviseur
“Ik coördineer mensen, middelen en methoden, voor een effectieve bedrijfsvoering van de Voedselbank Breda. Betrokkenheid en loyaliteit zijn hiervoor het fundament.”
.
Profiel van Thijs
Ad van Aalst
Ad van AalstCoördinator communicatie/ bestuursadviseur
“ Door een levendige communicatie en PR zoveel mogelijk mensen, bedrijven, instellingen en organisaties in Breda laten weten dat er in hun stad een Voedselbank (nodig) is. Dat er mensen wekelijks afhankelijk zijn van (voedsel) hulp.”
Profiel van Ad