producten2018-02-10T14:01:45+00:00

Gezond voedsel dat aan hoge eisen voldoet

Iedere week worden levensmiddelen verzameld door onze vrijwilligers. Ze worden indien nodig omgepakt en verpakt om tijdens de boodschappendag beschikbaar gesteld te worden aan de deelnemers. Op woensdag en donderdag wordt de winkel ingericht en bepaald hoe we het beschikbare voedsel optimaal aan de verschillende gezinssamenstellingen kunnen aanbieden. Welke producten we kunnen aanbieden verschilt natuurlijk van week tot week want we zijn afhankelijk van "wat onze donateurs ons aanbieden!"

Alle producten die wij onze deelnemers aanbieden voldoen aan de eisen die in de Warenwet aan ons gesteld worden. In samenwerking met de grootste landelijke supermarktketens als Albert Hein, Jumbo en Aldi vormen wij een zogenaamde "gesloten voedselketen". De voedselbank Breda wordt net als alle andere supermarkten regelmatig en onaangekondigd gecontroleerd op het handhaven van de voedselveiligheidseisen (HACCP) 

Als u toch twijfelt: meld het ons!
Twijfelt u thuis? Eet het dan niet op!

Met grote zorg controleren wij de kwaliteit van alle producten die we tijdens de boodschappendag aanbieden. Hierbij houden we ons strikt aan de wettelijk voorgeschreven eisen. De uiterste houdbaarheid van een product, de zogenaamde Tenminste Houdbaar Tot (THT) datum mag bij uitgifte via een voedselbank later zijn dan de datum die op de verpakking vermeld staat. Hiervoor heeft de warenwet het informatieblad 76 opgesteld waarin staat welke producten, hoelang "over de datum" mogen zijn.

Informatieblad 76: Charitatieve Instellingen en Organisaties
Dit informatieblad is bestemd voor instellingen en organisaties zonder winstoogmerk, die levensmiddelen verstrekken aan kansarmen in het kader van voedselhulp en armoedebestrijding. Het informatieblad beschrijft richtlijnen over de interpretatie van regels rondom voedselveiligheid, waarbij de onderwerpen houdbaarheidsdata, traceerbaarheid, etikettering en invriezen van levensmiddelen, expliciet zijn opgenomen.
U kunt het informatieblad hier downloaden op de officiële pagina van de overheid.

Als u op boodschappendag een artikel wordt aangeboden dat u liever niet heeft, kunt u dit altijd -beleefd- weigeren! U hoeft niets mee te nemen dat u of uw gezin niet kunnen gebruiken. Het achteraf weggooien van voedsel ervaren wij als de grootste zonde die een deelnemer kan begaan, we bestraffen dat met onmiddellijke stopzetting van onze dienstverlening.

Alle vrijwilligers zullen u graag adviseren. 

Op deze pagina vragen we de persoonsgegevens van degene die ondersteuning van de Voedselbank Breda wil aanvragen. Alle rode titels zijn velden waar een invoer verplicht is.
  • Aanvrager Iedereen met een woonadres in de gemeente Breda kan een aanvraag doen voor ondersteuning van de Voedselbank. Indien er meerdere personen samen een huishouden voeren op één adres, moet de aanvraag gedaan worden door de hoofdbewoner van het opgegeven adres in Breda. De aanvrager is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het formulier, ook als u bij het invullen geholpen wordt. Aanhef of aanspreektitel We vinden het belangrijk om u op de juiste wijze aan te spreken. Daarom is er naast de keuze voor Mevr. en Dhr. ook de aanhef "Aanvrager" toegevoegd waardoor een gender neutrale aanhef,  bijv.  Geachte aanvrager Robin van Winkel mogelijk is.
  • Voornaam Roepnaam van de aanvrager
  • Voorletters Dit zijn de voorletters zoals die op uw identiteitsbewijs zijn vermeld.
  • Tussenvoeging Sommige achternamen voegen een woord toe aan de achternaam, bijv. "van de" ,"La","Dos" of "El". Voor een juiste alfabetisering vragen we om deze tussenvoeging los van de achternaam op te geven.
  • Achternaam Dit is de naam zoals die vermeld is op het identiteitsbewijs van de aanvrager.
  • Geboortedatum De geboortedatum van de aanvrager zoals vermeld op het identiteitsbewijs. LET OP Het is het makkelijkst om eerst het jaar te kiezen, daarna de maand en als laatste de geboortedag.
  • Telefoonnummer Geef hier het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Als u niet op een vast telefoonnummer te bereiken bent hoeft u dit veld niet in te vullen.
  • Mobiel nummer Een mobiel nummer waarop u bereikbaar bent is een verplicht veld. De reden hiervoor is dat alle berichten van de Voedselbank ALTIJD via SMS worden verzonden. Niet iedereen is altijd per e-mail te bereiken en alle mobiele telefoons kunnen SMS ontvangen.
  • E-mailadres Hoewel niet iedereen altijd de toegang heeft tot e-mail is het voor het gebruik van dit online-formulier noodzakelijk dat er een e-mailadres beschikbaar is waar de aanvrager de bevestiging en andere berichten over deze aanvraag kan ontvangen. Als de aanvrager geen toegang heeft tot e-mail is het verstandig om de aanvraag op papier te doen. Hiervoor is een PDF beschikbaar die uitgeprint en opgestuurd kan worden.