Gezond voedsel dat aan hoge eisen voldoet

Iedere week worden levensmiddelen verzameld door onze vrijwilligers. Ze worden indien nodig omgepakt en verpakt om tijdens de boodschappendag beschikbaar gesteld te worden aan de deelnemers. Op woensdag en donderdag wordt de winkel ingericht en bepaald hoe we het beschikbare voedsel optimaal aan de verschillende gezinssamenstellingen kunnen aanbieden. Welke producten we kunnen aanbieden verschilt natuurlijk van week tot week want we zijn afhankelijk van "wat onze donateurs ons aanbieden!"

Alle producten die wij onze deelnemers aanbieden voldoen aan de eisen die in de Warenwet aan ons gesteld worden. In samenwerking met de grootste landelijke supermarktketens als Albert Hein, Jumbo en Aldi vormen wij een zogenaamde "gesloten voedselketen". De voedselbank Breda wordt net als alle andere supermarkten regelmatig en onaangekondigd gecontroleerd op het handhaven van de voedselveiligheidseisen (HACCP) 

Als u toch twijfelt: meld het ons!
Twijfelt u thuis? Eet het dan niet op!

Met grote zorg controleren wij de kwaliteit van alle producten die we tijdens de boodschappendag aanbieden. Hierbij houden we ons strikt aan de wettelijk voorgeschreven eisen. De uiterste houdbaarheid van een product, de zogenaamde Tenminste Houdbaar Tot (THT) datum mag bij uitgifte via een voedselbank later zijn dan de datum die op de verpakking vermeld staat. Hiervoor heeft de warenwet het informatieblad 76 opgesteld waarin staat welke producten, hoelang "over de datum" mogen zijn.

Informatieblad 76: Charitatieve Instellingen en Organisaties
Dit informatieblad is bestemd voor instellingen en organisaties zonder winstoogmerk, die levensmiddelen verstrekken aan kansarmen in het kader van voedselhulp en armoedebestrijding. Het informatieblad beschrijft richtlijnen over de interpretatie van regels rondom voedselveiligheid, waarbij de onderwerpen houdbaarheidsdata, traceerbaarheid, etikettering en invriezen van levensmiddelen, expliciet zijn opgenomen.
U kunt het informatieblad hier downloaden op de officiële pagina van de overheid.

Als u op boodschappendag een artikel wordt aangeboden dat u liever niet heeft, kunt u dit altijd -beleefd- weigeren! U hoeft niets mee te nemen dat u of uw gezin niet kunnen gebruiken. Het achteraf weggooien van voedsel ervaren wij als de grootste zonde die een deelnemer kan begaan, we bestraffen dat met onmiddellijke stopzetting van onze dienstverlening.

Alle vrijwilligers zullen u graag adviseren.