Adopteer één jaar één voedselpakket

75,00

Steun de VoedselBank Breda in haar belangrijkste doelstelling, het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen in Breda.
Dit kunt u doen door de kosten van een pakket goed en gezond voedsel voor één gezin gedurende een jaar te doneren.

Met uw donatie aan de VoedselBank Breda realiseert u drie belangrijke maatschappelijke doelen.

  1. U voorziet één Bredaas gezin in armoede gezin van goed en gezond voedsel.
  2. U voorkomt dat goed en gezond voedsel wordt verspilt.
  3. U voorkomt dat ons milieu onnodig met afval wordt belast.

 

Categorie:

Beschrijving

De VoedselBank Breda heeft twee doelen geformuleerd in haar missie.

  1. Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen in Breda
  2. Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Het eerste en meest belangrijke doel realiseren we door de wekelijkse ondersteuning van een 400-tal gezinnen in Breda met voedsel. Uit verschillende landelijke onderzoeken blijkt dat de VoedselBank slechts 25 tot 30% van de mensen bereikt die dringend behoefte hebben aan deze concrete hulp in hun dagelijkse bestaan.

Voor de uitoefening van onze dienstverlening zijn wij volledig afhankelijk van onbetaalde vrijwilligers en donaties van voedsel, goederen en diensten.

Het voorzien van een gezin van een voedselpakket voor drie personen kost op jaarbasis € 75,-
Dit zijn de kosten van onze dienstverlening zonder de kosten van het betrokken voedsel of arbeid.
Het voedsel komt voort uit de reststromen van detaillisten en fabrikanten die deze hiervoor ter beschikking stellen.
De arbeid wordt geleverd door een 40-tal vrijwilligers die hiervoor geen (vrijwilligers)vergoeding ontvangen.

Ga naar de bovenkant