Adopteer één jaar één voedselpakket

75,00

Steun de VoedselBank Breda in haar belangrijkste doelstelling, het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen in Breda.
Dit kunt u doen door de kosten van een pakket goed en gezond voedsel voor één gezin gedurende een jaar te doneren.

Met uw donatie aan de VoedselBank Breda realiseert u drie belangrijke maatschappelijke doelen.

 1. U voorziet één Bredaas gezin in armoede gezin van goed en gezond voedsel.
 2. U voorkomt dat goed en gezond voedsel wordt verspilt.
 3. U voorkomt dat ons milieu onnodig met afval wordt belast.

 

Categorie:

Beschrijving

De VoedselBank Breda heeft twee doelen geformuleerd in haar missie.

 1. Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen in Breda
 2. Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Het eerste en meest belangrijke doel realiseren we door de wekelijkse ondersteuning van een 400-tal gezinnen in Breda met voedsel. Uit verschillende landelijke onderzoeken blijkt dat de VoedselBank slechts 25 tot 30% van de mensen bereikt die dringend behoefte hebben aan deze concrete hulp in hun dagelijkse bestaan.

Voor de uitoefening van onze dienstverlening zijn wij volledig afhankelijk van onbetaalde vrijwilligers en donaties van voedsel, goederen en diensten.

Het voorzien van een gezin van een voedselpakket voor drie personen kost op jaarbasis € 75,-
Dit zijn de kosten van onze dienstverlening zonder de kosten van het betrokken voedsel of arbeid.
Het voedsel komt voort uit de reststromen van detaillisten en fabrikanten die deze hiervoor ter beschikking stellen.
De arbeid wordt geleverd door een 40-tal vrijwilligers die hiervoor geen (vrijwilligers)vergoeding ontvangen.

Toetsingsnormen 2018 zijn aangepast
U kunt nu zelf online een aanvraag indienen.
Vanaf september zijn de toetsingsnormen om deel te nemen aan de boodschappendagen weer aangepast. Meer weten over de nieuwe wijze van toetsen en wat dat voor u betekent?

Ga met onderstaande knop meteen naar de de belangrijkste verschillen in de rubirek Veel Gestelde Vragen.
Op deze pagina vragen we de persoonsgegevens van degene die ondersteuning van de Voedselbank Breda wil aanvragen. Alle rode titels zijn velden waar een invoer verplicht is.
 • Aanvrager Iedereen met een woonadres in de gemeente Breda kan een aanvraag doen voor ondersteuning van de Voedselbank. Indien er meerdere personen samen een huishouden voeren op één adres, moet de aanvraag gedaan worden door de hoofdbewoner van het opgegeven adres in Breda. De aanvrager is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het formulier, ook als u bij het invullen geholpen wordt. Aanhef of aanspreektitel We vinden het belangrijk om u op de juiste wijze aan te spreken. Daarom is er naast de keuze voor Mevr. en Dhr. ook de aanhef "Aanvrager" toegevoegd waardoor een gender neutrale aanhef,  bijv.  Geachte aanvrager Robin van Winkel mogelijk is.
 • Voornaam Roepnaam van de aanvrager
 • Voorletters Dit zijn de voorletters zoals die op uw identiteitsbewijs zijn vermeld.
 • Tussenvoeging Sommige achternamen voegen een woord toe aan de achternaam, bijv. "van de" ,"La","Dos" of "El". Voor een juiste alfabetisering vragen we om deze tussenvoeging los van de achternaam op te geven.
 • Achternaam Dit is de naam zoals die vermeld is op het identiteitsbewijs van de aanvrager.
 • Geboortedatum De geboortedatum van de aanvrager zoals vermeld op het identiteitsbewijs. LET OP Het is het makkelijkst om eerst het jaar te kiezen, daarna de maand en als laatste de geboortedag.
 • Telefoonnummer Geef hier het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Als u niet op een vast telefoonnummer te bereiken bent hoeft u dit veld niet in te vullen.
 • Mobiel nummer Een mobiel nummer waarop u bereikbaar bent is een verplicht veld. De reden hiervoor is dat alle berichten van de Voedselbank ALTIJD via SMS worden verzonden. Niet iedereen is altijd per e-mail te bereiken en alle mobiele telefoons kunnen SMS ontvangen.
 • E-mailadres Hoewel niet iedereen altijd de toegang heeft tot e-mail is het voor het gebruik van dit online-formulier noodzakelijk dat er een e-mailadres beschikbaar is waar de aanvrager de bevestiging en andere berichten over deze aanvraag kan ontvangen. Als de aanvrager geen toegang heeft tot e-mail is het verstandig om de aanvraag op papier te doen. Hiervoor is een PDF beschikbaar die uitgeprint en opgestuurd kan worden.