In beeld

Bestuurslid Emine Kaya komt op voor onze vrijwilligers

Een van de vele afspraken die de bestuurders van Breda met elkaar hebben gemaakt is:  Iedereen met een bijstandsuitkering levert een passende tegenprestatie van 20 uur in de week.

Om die afspraak waar te maken heeft het bestuur van de stad (B&W) een stuk gemaakt waarin de regels van die afspraak staan. Dit is de Verordening Tegenprestatie Participatiewet. Die regels gaan pas voor iedereen in als de meeste raadsleden het met die regels eens zijn.  Het is natuurlijk belangrijk als je ergens over moet beslissen dat je weet wat er gaat gebeuren als je die regels gaat uitvoeren.

Op 14 februari is er over die regels en hun gevolgen een informatieavond geweest. Op die avond kregen de mensen die erover moeten beslissen informatie van mensen die zich zorgen maken én hadden ze de gelegenheid om vragen te stellen. De voedselbank in Breda heeft veel vrijwilligers waarvoor deze regels misschien wel heel vervelende gevolgen kunnen hebben. Niet alleen voor de vrijwilligers zouden die regels vervelend kunnen zijn, ook voor de mensen die elke vrijdag bij ons boodschappen komen doen.

Dat was genoeg reden voor het bestuur van de Voedselbank om op 14 februari te laten horen wat ze van die regels dacht. Hier naast onder de knoppen vindt u de teksten die door het bestuurslid Mw. Emine Kaya aan de raadsleden zijn voorgelezen, samen met het voorstel van de bestuurders én de tekst van een krantenartikel in BNdeStem hierover.