Inkomenstoets Voedselbank Breda

Wij gaan heel zorgvuldig met uw gegevens om

De informatie die u met dit formulier aan de voedselbank geeft, wordt alléén gebruikt om te kijken hoeveel geld u per maand overhoudt om van te leven. Het bestuur van de voedselbank beslist met die informatie of u in aanmerking komt om op vrijdag gratis boodschappen bij ons te komen doen.

Uw toestemming

Gegevens aanvrager

Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina
Aanhef :
 • Dhr. Mevr of Aanvrager kiezen
 • Mevr.
 • Dhr.
 • Aanvrager
Voornaam :
Voorletters :
Tussenvoeging
Achternaam :
Geboortedatum
Telefoonnummer :
E-mailadres :
Huisadres
Nummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Wilt u een bestaande of verlopen kaart verlengen?
Wat is het VB-nummer van de kaart die u wil verlengen?

Gegevens gezinssituatie

Woonsituatie
Heeft u een eigen woning of een huurhuis
Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina
Heeft u een inwonende partner of huisgenoot
Aanhef partner :
 • Aanspreektitel partner
 • Mevr.
 • Dhr.
 • Aanvrager
Voornaam Partner
Voorletters Partner :
Achternaam Partner :
Geboortedatum partner
Bankrekening(en) en het tijdvak, minimaal 3 maanden, van de bedragen die u in dit formulier invult.
De ingevulde gegevens in dit formulier moeten terug te vinden zijn op het overzicht van de rekening(en).
Als de ingevulde bedragen bij controle niet te vinden zijn op het overzicht van de opgegeven rekening(en) of afwijken van de bedragen in dit formulier, zal uw aanvraag ongeldig worden verklaard.

Bankrekening (IBAN nummer) Aanvrager
Bankrekening (IBAN nummer) Partner
Rekening mutaties aanvrager vanaf
Rekening mutaties partner vanaf
Rekeningmutaties aanvrager einddatum
Rekeningmutaties partner einddatum
Extra bankrekening (IBAN nummer)
Op naam van
Bankrekening(en) toevoegen / verwijderen
Gebruik de groene knop hieronder met de plus om nóg een bankrekening op te geven en gebruik de rode knop met het kruis om een rekening te wissen.
Heeft u inwonende kinderen
"Inwonend" betekent dat de kinderen op dit gezinsadres staan ingeschreven.
Geslacht
Voornaam kind
Achternaam kind
Geboortedatum kind
Ouder dan 18 jaar?
Omgangsregeling
Is er voor dit kind een omgangsregeling afgesproken en wordt die nagekomen?
Inkomen kind
Heeft het kind inkomen uit arbeid of uitkering? (bijbaantje of studiefinanciering tellen niet mee)
Toelichting omgangsregeling :
Korte omschrijving van de afgesproken omgangsregeling
Toevoegen / verwijderen
Gebruik de groene knop hieronder met de plus om een kind toe te voegen en gebruik de rode knop met het kruis om een een invoer te wissen.
Inwonende kinderen < 18 jaar met een omgangsregeling worden voor de helft meegeteld!
0.0- personen in het gezin, waarvan
Kinderen > 18 jaar met inkomen worden afzonderlijk meegeteld
0- kind(eren) met een zelfstandig inkomen.

Vragen over het gezinsinkomen

Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina

Netto inkomen per maand - aanvrager

Netto inkomen per maand - partner

Zorgtoeslag

Kindgebonden budget

Toeslag kinderopvang

Huurtoeslag

Alimentatie kind(eren)

Alimentatie aanvrager

Kostgeldbijdrage

0.00

Overig inkomen

Toelichting overig gezinsinkomen

Totaal gezinsinkomen per maand

0

Vragen over de gezinsuitgaven

Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina

Huur

Hypotheek

Bijdrage Vereniging van Eigenaren

Gas - Electriciteit
Nibud vergelijking 2018 |0,- p/mnd
Water
Nibud vergelijking 2018 |0,- p/mnd

Stadsverwarming

Boiler

Gemiddelde boilerhuur (80/100ltr) opgave Feenstra |€ 13,- p/mnd

Gemeentelijke belastingen

Belastingsamenwerking West-Brabant

Premie zorgverzekering - aanvrager

Deze premie verschilt per verzekeraar en ligt tussen de € 125 en € 160 p/mnd.

Eigen risico - aanvrager

In 2019 minimaal € 385,- per jaar (€33,- per maand)

Eigen bijdrage - aanvrager

Voor toepassing eigen bijdrage zie uitleg zorgwijzer.nl

Eigen bijdrage CAK - aanvrager

Voor toepassing eigen bijdrage zie Rekenhulp hetCAK..nl

Premie zorgverzekering - partner

Eigen risico - partner

In 2019 minimaal € 385,- per jaar (€33,- per maand)

Eigen bijdrage - partner

Eigen bijdrage CAK - partner

Opstalverzekering

Gemiddelde opstalverzekering in Breda is € 17.- tot € 25,-

Gezinsverzekeringspakket

Het totaal aan premie per maand van Inboedel-, wettelijke aansprakelijkheid (WA)-, glas- en rechtsbijstandverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Gemiddelde overlijdensrisico­verzekering is € 13.- tot € 22,-

Uitvaartverzekering

Gemiddelde uitvaartverzekering (NIBUD) is € 8,-

Kinderopvang

Abonnementen

Dit bedrag wordt automatisch berekend naar aanleiding van het aantal gezinsleden max. €100,- per maand
0

Vervoerskosten

Dit bedrag wordt automatisch berekend naar aanleiding van het aantal gezinsleden max. € 175,- per maand
0,00

Persoonlijke verzorging

Dit wordt automatisch berekend op basis van het aantal gezinsleden
0,00

Was- en schoonmaakmiddelen

Dit wordt automatisch berekend op basis van het aantal gezinsleden
0,00

Overige niet genoemde gezinsuitgaven

Het totaal aan noodzakelijke gezinsuitgaven die nog niet zijn vermeld
Specificatie en toelichting van de noodzakelijke gezinsuitgaven

Overzicht aflossingsverplichtingen

Toevoegen / verwijderen
Gebruik de groene knop hieronder met de plus om nóg een aflossing op te geven en gebruik de rode knop met het kruis om een een invoer te wissen.

Totaal aan gezinsuitgaven

0.00

Samenvatting inkomenstoets Voedselbank Breda

Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina

Totaal opgegeven gezinsinkomen

0

Totaal opgegeven gezinsuitgaven

0

Totaal vrij besteedbaar gezinsinkomen

Totaal gezinsinkomsten -/- uitgaven
0

Totaal vrij besteedbaar normbedrag

Aanvrager € 135 + € 90 voor elk meetellend gezinslid
0

Totaal inkomenstoets

Totaal van het gezinsinkomen in relatie tot het normbedrag
0
Toelichting op de gezinssituatie
Voedselbank Breda toetst met hoofd én met hart.

De voedselbank Breda hanteert de normen en berekenmethodiek zoals die door de landelijke vereniging van Voedselbanken zijn aanbevolen. Echter elke situatie is uniek en het toekennen van deelname is een beslissing die niet alleen op cijfers wordt genomen. In onderstaand tekstveld kunt u eventueel toelichten waarom deelname voor uw gezin belangrijk is.
Persoonlijk gesprek
Klik hier voor een afspraak

Verklaring en definitieve toestemming

Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina
Toestemming conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018
Door middel van het verzenden van de door mij, {aanhef} {voorletters}
{tussenvoeging} {achternaam} in dit online formulier verstrekte gegevens
verklaar ik dat;

 • de gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en dat alle
  gegevens zijn gebaseerd op mutaties van de in dit formulier vermelde
  rekening(en).

 • ik hierbij uitdrukkelijk voor de tweede maal de voedselbank Breda
  toestemming geef om de door mijn in dit formulier verstrekte gegevens te
  gebruiken voor het toetsen van de finainciele situatie van mijn gezin en
  deze gegevens te archiveren voor eventuele totetsing in de toekomst.

 • bij het verlenen van de hierboven genoemde toestemming behoud ik
  uitdrukkelijk mijn recht op privacy volgens de Algemene verordening
  gegevensbescherming (AVG) , te weten

  Het recht om mijn persoonsgegevens over te dragen. (dataportabiliteit)

  Het recht om mijn gegevens volledig uit de systemen van de Voedselbank
  Breda te laten verwijderen.

  Het recht op inzage.

  Het recht op rectificatie en aanvulling.

  Het recht op beperking van de verwerking.

  Het recht op een menselijke blik bij besluiten die genomen worden op
  basis van de door mij verstrekte gegevens

  Het recht om ook later nog bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Voedselvoorkeur
Heeft u het formulier zelf ingevuld of bent u bij het invullen geholpen
Als u bij het invullen door iemand geholpen bent kunt u dit hieronder aangeven
Organisatie
Contactpersoon
E-mailadres
Referentiecode van uw aanvraag
{referentiecode) {controlegetal}