Huub van der Pol

“Het is belangrijk dat mensen die weinig tot geen maatschappelijk perspectief zien bij de Voedselbank Breda ervaren dat vele inwoners van Breda, vrijwilligers en donateurs,hen zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.“

Naam
Huub van der Pol

Functie/rol bij de Voedselbank Breda
Secretaris

Actief sinds
maart 2013

Contactgegevens
E. secretaris@voedselbankbreda.nl
T. 06-23286680

Profiel
– Bedrijfseconoom
– Gepensioneerd ondernemer
– Vrijwilliger Voedselbank Breda

Waarom de Voedselbank Breda?

“Ik zie dat mensen financieel klem komen te zitten, dat kan zo maar gebeuren. Een samenloop van op zichzelf plaatsbare gebeurtenissen is daarvan vaak de oorzaak. De spanning die daaruit voortkomt is enorm. Zeker wanneer acties om het probleem op te lossen niet het gewenste resultaat hebben. Ook zie ik dat niet alle mensen echt toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Na vele sollicitaties is het bijna ondoenlijk nog positief een gesprek in te gaan. Het geeft het gevoel uitgesloten te zijn. De stress is groot en werpt iemand helemaal op zichzelf terug. De kans op vervreemding van de maatschappij is dan groot.

Deze mensen wil ik graag helpen. Met anderen wil ik laten zien dat er wel aandacht voor hen is, dat we proberen hen een hand te reiken. Het werk binnen de Voedselbank Breda biedt mij daarvoor een goede mogelijkheid. De organisatie van de Voedselbank biedt iedere week weer de mogelijkheid om te helpen, als vrijwilliger, als leverancier of als donateur. Zo probeer ik te laten zien dat de deelnemers van de Voedselbank wel meetellen.”