Documenten Voedselbanken Nederland2017-12-30T11:01:44+00:00

Documenten Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Klik op de afbeelding om te downloaden als PDF

Het officiële document van Voedselbanken Nederland over de nieuwe toetsingscriteria per 1 januari 2018

Hierin staan de toetsingscriteria zoals die landelijk voor alle voedselbanken zijn vastgesteld. U leest hier ook in dat veel van ons werk maatwerk is en dat niet alle (nood) situaties in cijfers gevangen kunnen worden. Het bestuur van de Voedselbank Breda hanteert dan ook een toekenningsbeleid dat uitgaat van de landelijk geformuleerde criteria (hoofd) maar behoud zich de vrijheid voor om in voorkomende gevallen van af te wijken (hart).

Het bestuur heeft een van haar leden aangewezen om alle aanvragen die niet aan de objectieve (hoofd) criteria voldoen te beoordelen (hart). Het kan dan ook niet voorkomen dat een aanvraag door een ander dan dit bestuurslid wordt afgewezen! In die gevallen waarin een aanvrager is afgewezen, maar zich wil beroepen op bijzondere omstandigheden kan deze, of zijn vertegenwoordiger zich per mail wenden tot beroepsaanvraag@voedselbankbreda.nl

Klik op de afbeelding om te downloaden als PDF

Toelichting, vragen en antwoorden van de Vereniging Voedselbanken Nederland

Dit aanvullende document op de toetsingscriteria 2018 geeft antwoorden op de meest voorkomende vragen over de achtergronden en de toepassing van de nieuwe toetsingscriteria. De Voedselbank Breda neemt deze toelichting als richtlijn voor haar eigen toekenningsbeleid dat uitgaat van de unieke situatie van de aanvrager. Elke situatie is anders en vraagt om een ondersteuning die overeenkomt met de behoefte van de aanvrager. Voedselbank Breda stelt zich ten doel om haar missie met een helder hoofd en een warm hart uit te voeren.

Terug naar Veel Gestelde Vragen
Toetsingsnormen 2018 zijn aangepast
U kunt nu zelf online een aanvraag indienen.
Vanaf september zijn de toetsingsnormen om deel te nemen aan de boodschappendagen weer aangepast. Meer weten over de nieuwe wijze van toetsen en wat dat voor u betekent?

Ga met onderstaande knop meteen naar de de belangrijkste verschillen in de rubirek Veel Gestelde Vragen.
Op deze pagina vragen we de persoonsgegevens van degene die ondersteuning van de Voedselbank Breda wil aanvragen. Alle rode titels zijn velden waar een invoer verplicht is.
  • Aanvrager Iedereen met een woonadres in de gemeente Breda kan een aanvraag doen voor ondersteuning van de Voedselbank. Indien er meerdere personen samen een huishouden voeren op één adres, moet de aanvraag gedaan worden door de hoofdbewoner van het opgegeven adres in Breda. De aanvrager is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het formulier, ook als u bij het invullen geholpen wordt. Aanhef of aanspreektitel We vinden het belangrijk om u op de juiste wijze aan te spreken. Daarom is er naast de keuze voor Mevr. en Dhr. ook de aanhef "Aanvrager" toegevoegd waardoor een gender neutrale aanhef,  bijv.  Geachte aanvrager Robin van Winkel mogelijk is.
  • Voornaam Roepnaam van de aanvrager
  • Voorletters Dit zijn de voorletters zoals die op uw identiteitsbewijs zijn vermeld.
  • Tussenvoeging Sommige achternamen voegen een woord toe aan de achternaam, bijv. "van de" ,"La","Dos" of "El". Voor een juiste alfabetisering vragen we om deze tussenvoeging los van de achternaam op te geven.
  • Achternaam Dit is de naam zoals die vermeld is op het identiteitsbewijs van de aanvrager.
  • Geboortedatum De geboortedatum van de aanvrager zoals vermeld op het identiteitsbewijs. LET OP Het is het makkelijkst om eerst het jaar te kiezen, daarna de maand en als laatste de geboortedag.
  • Telefoonnummer Geef hier het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Als u niet op een vast telefoonnummer te bereiken bent hoeft u dit veld niet in te vullen.
  • Mobiel nummer Een mobiel nummer waarop u bereikbaar bent is een verplicht veld. De reden hiervoor is dat alle berichten van de Voedselbank ALTIJD via SMS worden verzonden. Niet iedereen is altijd per e-mail te bereiken en alle mobiele telefoons kunnen SMS ontvangen.
  • E-mailadres Hoewel niet iedereen altijd de toegang heeft tot e-mail is het voor het gebruik van dit online-formulier noodzakelijk dat er een e-mailadres beschikbaar is waar de aanvrager de bevestiging en andere berichten over deze aanvraag kan ontvangen. Als de aanvrager geen toegang heeft tot e-mail is het verstandig om de aanvraag op papier te doen. Hiervoor is een PDF beschikbaar die uitgeprint en opgestuurd kan worden.