Luister naar dit artikel

Wat zijn de criteria

De dienstverlening van de voedselbank is een aanvulling op wat de deelnemer zelf kan doen om de situatie te verbeteren. De dienstverlening van de voedselbank is erop gericht om de deelnemer wat extra armslag te bieden om door een moeilijke periode in het leven door te komen.

Per huishouden wordt slechts één pakket verstrekt. De toetsingscriteria en de inhoud van de dienstverlening worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden. Bij de inkomenstoets worden alle inkomsten en uitgaven van een huishouden omgerekend tot een één gezamenlijk beschikbaar normbedrag per maand.