Lees deze pagina voor

Jouw bijdrage maakt het verschil!

Veel mensen zijn verbaasd over de hoeveelheid werk die er komt kijken om één boodschappendag per week te realiseren.

De voedselbank in Breda biedt per week aan ongeveer 600 huishoudens de mogelijkheid om hun wekelijkse boodschappen aan te vullen met de producten die de voedselbank op de boodschappendag ter beschikking heeft. Dat zijn elke week meer dan 1.600 personen die afhankelijk zijn van onze dienstverlening.

Wat hebben onze vrijwilligers gedaan vóórdat de deelnemers het voedsel in hun boodschappenkar kunnen leggen?

  • er zijn regelmatig gesprekken en overleggen met leveranciers om goed en gezond voedsel te werven
  • het beschikbaar gestelde voedsel wordt opgehaald
  • er worden ritten gepland en emballage beschikbaar gesteld
  • kwaliteit en temperatuur worden bij ontvangst gecontroleerd zodat het voedsel aan alle eisen van voedselveiligheid voldoet
  • het voedsel wordt geadministreerd en daarna meteen in (geconditioneerde) opslag genomen
  • de dagen voor de boodschappendag wordt het beschikbare voedsel geselecteerd en geportioneerd
  • tijdens de boodschappendag helpen vrijwilligers de deelnemers met de boodschappen
  • en al dit werk wordt ondersteund door de deelnemersadministratie, de catering, het schoonmaken en opruimen

Op deze wijze verwerken we met elkaar maandelijks 45.000 kilo voedsel, variërend van pakjes broodbeleg voor één boterham tot 2 kilo aardappelen.

Dit alles doen we elke week opnieuw met een ploeg van bijna 100 vrijwilligers die al deze verschillende taken en werkzaamheden enthousiast aanpakken.

De belangrijkste uitdaging bij het coördineren van al deze werkzaamheden is de onvoorspelbaarheid van het voedselaanbod. Daarnaast is de beschikbaarheid van onze vrijwilligers ook wisselend. De een heeft meer uren ter beschikking dan anderen.

Om optimaal gebruik te maken van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers vragen we hen om hun beschikbaarheid voor de komende vier weken met het beschikbaarheidsformulier op te geven. De opgegeven uren worden in een planning opgenomen zodat we vooraf weten op wie we, wanneer kunnen rekenen.