afspraken2018-08-23T17:42:58+00:00

Voorlezen

Boodschappendag

Wij verwachten u elke vrijdag om boodschappen te komen doen.

Onze vrijwilligers zijn de hele week bezig om voedsel te verzamelen, klaar te maken om uit te delen, de winkel in te richten en schoonmaken enz.
Op vrijdag is het boodschappendag. Dan komt u en alle andere deelnemers uw boodschappen ophalen. Dat is het resultaat waar  de vrijwilligers de hele week voor werken!

Omdat we het beschikbare voedsel eerlijk verdelen over alle deelnemers en hun gezinsleden gaan wij ervan uit dat iedereen die zich niet heeft afgemeld ook daadwerkelijk komt. Door weg te blijven zonder af te melden doet u andere deelnemers tekort. Met het voedsel dat voor u werd gereserveerd zouden anderen heel blij geweest zijn! Bent u verhinderd of heeft u geen levensmiddelen nodig? Meldt u dan voor vrijdag af! Doet u dit niet dan reserveren we voor u de eerstvolgende week geen pakket! (zie ook de achterkant van uw deelnemerskaart)

Afmelden:

Dat kunt u telefonisch doen op woensdag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur op telefoonnummer  06-33163751
Bij geen gehoor, kunt u afmelden via SMS door #afmelden te sturen naar 06-33163751 of per email administratie@voedselbankbreda.nl  afmelden of via dit formulier.

Afmeldingen worden geaccepteerd van woensdag t/m donderdag.
Daarna geldt het niet als afmelding en ontvangt u van ons een sms dat er voor u de eerstvolgende week geen pakket gereserveerd is.

Deelnemers die gedurende 6 weken de Voedselbank niet bezoeken of die maar één keer per maand komen, worden na herhaalde aanmaningen uitgeschreven.

Hoe gaan we met elkaar om?

Om op de boodschappendag alles goed te laten verlopen zijn er een aantal regels omtrent gebruik van winkelwagens, telefoneren, gedrag, parkeren, gebruik toilet en kantine etc..
Wij vragen u deze goed te lezen door hier te klikken!

Op deze pagina vragen we de persoonsgegevens van degene die ondersteuning van de Voedselbank Breda wil aanvragen. Alle rode titels zijn velden waar een invoer verplicht is.
  • Aanvrager Iedereen met een woonadres in de gemeente Breda kan een aanvraag doen voor ondersteuning van de Voedselbank. Indien er meerdere personen samen een huishouden voeren op één adres, moet de aanvraag gedaan worden door de hoofdbewoner van het opgegeven adres in Breda. De aanvrager is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het formulier, ook als u bij het invullen geholpen wordt. Aanhef of aanspreektitel We vinden het belangrijk om u op de juiste wijze aan te spreken. Daarom is er naast de keuze voor Mevr. en Dhr. ook de aanhef "Aanvrager" toegevoegd waardoor een gender neutrale aanhef,  bijv.  Geachte aanvrager Robin van Winkel mogelijk is.
  • Voornaam Roepnaam van de aanvrager
  • Voorletters Dit zijn de voorletters zoals die op uw identiteitsbewijs zijn vermeld.
  • Tussenvoeging Sommige achternamen voegen een woord toe aan de achternaam, bijv. "van de" ,"La","Dos" of "El". Voor een juiste alfabetisering vragen we om deze tussenvoeging los van de achternaam op te geven.
  • Achternaam Dit is de naam zoals die vermeld is op het identiteitsbewijs van de aanvrager.
  • Geboortedatum De geboortedatum van de aanvrager zoals vermeld op het identiteitsbewijs. LET OP Het is het makkelijkst om eerst het jaar te kiezen, daarna de maand en als laatste de geboortedag.
  • Telefoonnummer Geef hier het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Als u niet op een vast telefoonnummer te bereiken bent hoeft u dit veld niet in te vullen.
  • Mobiel nummer Een mobiel nummer waarop u bereikbaar bent is een verplicht veld. De reden hiervoor is dat alle berichten van de Voedselbank ALTIJD via SMS worden verzonden. Niet iedereen is altijd per e-mail te bereiken en alle mobiele telefoons kunnen SMS ontvangen.
  • E-mailadres Hoewel niet iedereen altijd de toegang heeft tot e-mail is het voor het gebruik van dit online-formulier noodzakelijk dat er een e-mailadres beschikbaar is waar de aanvrager de bevestiging en andere berichten over deze aanvraag kan ontvangen. Als de aanvrager geen toegang heeft tot e-mail is het verstandig om de aanvraag op papier te doen. Hiervoor is een PDF beschikbaar die uitgeprint en opgestuurd kan worden.
Bespaar op onnodige vernietigingskosten en doneer aan de Voedselbank Breda
Heeft u overschotten of reststromen goed en gezond voedsel?
Doneer die dan aan de Voedselbank Breda.

Voorkom verspilling en help mensen in financiële nood.
Bel 06-38254527