Aanvragen deelname2018-01-02T08:44:10+00:00

Hoe word ik deelnemer?

Om in aanmerking te komen voor de dienstverlening van de VoedselBank Breda moet u voldoen aan de inkomenscriteria. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de Voedselbank via een hulpverlenende instantie, zoals het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW). Uw aanmelding kan ook aangevraagd worden door uw bewindvoerder, woonbegeleider of een andere instantie die uw financiële belangen behartigt.

Samen met uw hulpverlener wordt de hulpverlening opgestart. De hulpverlener doorloopt, aan de hand van het aanmeldingsformulier  samen met u een inkomenstoets die ter beoordeling, naar de Voedselbank wordt gezonden. Volledig ingevulde aanmeldformulieren worden door het bestuur van de Voedselbank getoetst op basis van de door haar vastgestelde inkomenscriteria. Als de aanmelding akkoord is bevonden krijgt u een per SMS een uitnodiging  om de eerstvolgende boodschappendag te komen voor het ophalen van uw voedselpakket.

U krijgt tijdens uw eerste bezoek

 • een deelnemerskaart
 • een vast tijdstip voor het afhalen van het pakket
 • een uitleg en een Infoboekje nieuwe deelnemers

Wilt u zich aanmelden, maar heeft u nog geen hulpverlening?
Dan kunt u zich bij het IMW aanmelden:

 • telefonisch een afspraak maken op woensdag of donderdag via het telefoonnummer 06-33163751, of
 • langskomen bij de Voedselbank op woensdag, donderdag of vrijdag
 • de spreekuren van het IMW zijn iedere vrijdag op Zustersveld 26, 4816 JA in Breda (om de hoek bij de Voedselbank Breda).

BELANGRIJK!
Tijdens de inkomenstoets, vragen we om de afschriften van de bankrekening(en) over de laatste drie maanden beschikbaar te hebben. Dit kan door middel van reguliere bankafschriften of een uitdraai van de online overzichten van deze rekening(en). De uiteindelijke toetsing vindt plaats op basis van het totaal aan inkomsten en uitgaven op de betrokken bankrekening(en).

Voor de nieuwe toetsingscriteria, zie de rubriek Veel Gestelde Vragen

Op deze pagina vragen we de persoonsgegevens van degene die ondersteuning van de Voedselbank Breda wil aanvragen. Alle rode titels zijn velden waar een invoer verplicht is.
 • Aanvrager Iedereen met een woonadres in de gemeente Breda kan een aanvraag doen voor ondersteuning van de Voedselbank. Indien er meerdere personen samen een huishouden voeren op één adres, moet de aanvraag gedaan worden door de hoofdbewoner van het opgegeven adres in Breda. De aanvrager is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het formulier, ook als u bij het invullen geholpen wordt. Aanhef of aanspreektitel We vinden het belangrijk om u op de juiste wijze aan te spreken. Daarom is er naast de keuze voor Mevr. en Dhr. ook de aanhef "Aanvrager" toegevoegd waardoor een gender neutrale aanhef,  bijv.  Geachte aanvrager Robin van Winkel mogelijk is.
 • Voornaam Roepnaam van de aanvrager
 • Voorletters Dit zijn de voorletters zoals die op uw identiteitsbewijs zijn vermeld.
 • Tussenvoeging Sommige achternamen voegen een woord toe aan de achternaam, bijv. "van de" ,"La","Dos" of "El". Voor een juiste alfabetisering vragen we om deze tussenvoeging los van de achternaam op te geven.
 • Achternaam Dit is de naam zoals die vermeld is op het identiteitsbewijs van de aanvrager.
 • Geboortedatum De geboortedatum van de aanvrager zoals vermeld op het identiteitsbewijs. LET OP Het is het makkelijkst om eerst het jaar te kiezen, daarna de maand en als laatste de geboortedag.
 • Telefoonnummer Geef hier het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Als u niet op een vast telefoonnummer te bereiken bent hoeft u dit veld niet in te vullen.
 • Mobiel nummer Een mobiel nummer waarop u bereikbaar bent is een verplicht veld. De reden hiervoor is dat alle berichten van de Voedselbank ALTIJD via SMS worden verzonden. Niet iedereen is altijd per e-mail te bereiken en alle mobiele telefoons kunnen SMS ontvangen.
 • E-mailadres Hoewel niet iedereen altijd de toegang heeft tot e-mail is het voor het gebruik van dit online-formulier noodzakelijk dat er een e-mailadres beschikbaar is waar de aanvrager de bevestiging en andere berichten over deze aanvraag kan ontvangen. Als de aanvrager geen toegang heeft tot e-mail is het verstandig om de aanvraag op papier te doen. Hiervoor is een PDF beschikbaar die uitgeprint en opgestuurd kan worden.
Bespaar op onnodige vernietigingskosten en doneer aan de Voedselbank Breda
Heeft u overschotten of reststromen goed en gezond voedsel?
Doneer die dan aan de Voedselbank Breda.

Voorkom verspilling en help mensen in financiële nood.
Bel 06-38254527