Hoe word ik deelnemer?

Om in aanmerking te komen voor de dienstverlening van de VoedselBank Breda moet u voldoen aan de inkomenscriteria. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de Voedselbank via een hulpverlenende instantie, zoals het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW). Uw aanmelding kan ook aangevraagd worden door uw bewindvoerder, woonbegeleider of een andere instantie die uw financiële belangen behartigt.

Samen met uw hulpverlener wordt de hulpverlening opgestart. De hulpverlener doorloopt, aan de hand van het aanmeldingsformulier  samen met u een inkomenstoets die ter beoordeling, naar de Voedselbank wordt gezonden. Volledig ingevulde aanmeldformulieren worden door het bestuur van de Voedselbank getoetst op basis van de door haar vastgestelde inkomenscriteria. Als de aanmelding akkoord is bevonden krijgt u een per SMS een uitnodiging  om de eerstvolgende boodschappendag te komen voor het ophalen van uw voedselpakket.

U krijgt tijdens uw eerste bezoek

  • een deelnemerskaart
  • een vast tijdstip voor het afhalen van het pakket
  • een uitleg en een Infoboekje nieuwe deelnemers

Wilt u zich aanmelden, maar heeft u nog geen hulpverlening?
Dan kunt u contact opnemen met Zorg voor Elkaar Breda via het telefoonnummer 076-525 15 15.

BELANGRIJK!
Tijdens de inkomenstoets, vragen we om de afschriften van de bankrekening(en) over de laatste drie maanden beschikbaar te hebben. Dit kan door middel van reguliere bankafschriften of een uitdraai van de online overzichten van deze rekening(en). De uiteindelijke toetsing vindt plaats op basis van het totaal aan inkomsten en uitgaven op de betrokken bankrekening(en).

Voor de nieuwe toetsingscriteria, zie de rubriek Veel Gestelde Vragen