Homepage2018-11-23T20:05:36+00:00
#helpmij
#ikwildoneren
#vrijwilliger
Normen 2018

Een Voedselbank in Breda?

Ja, want soms zit het mee, maar soms zit het echt héél erg tegen!

Meer dan één miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. De missie van de voedselbank is om mensen in Breda, die dat nodig hebben, een steun in de rug te geven. Dat doen we door hen, op verzoek van hulpverleners en/of na een inkomenstoets, wekelijks van gezond voedsel te voorzien. Hiermee bieden wij deelnemers de (financiële) ruimte en rust om er weer bovenop te komen.

Hiervoor werken de vrijwilligers van de Voedselbank Breda samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Supermarkten en bedrijven voorzien ons van voedsel, goederen of diensten die onze dienstverlening mogelijk maken. Terwijl organisaties inzamelacties organiseren en betrokken particulieren geven uit eigen voorraadkast. Zo slaan we met elkaar een brug tussen de nodeloze verspilling van goed voedsel en het bestrijden van armoede in Breda.

Onze dienstverlening levert meerdere concrete maatschappelijke voordelen op:

 • mensen in armoede die het hard nodig hebben worden direct geholpen
 • bedrijven kunnen, relatief goedkoop, hun reststromen en overschotten maatschappelijk relevant inzetten (MVO)
 • met deze dienstverlening beperken we de verspilling van kostbaar voedsel
 • er belandt minder voedsel in de afvalstroom zodat ons milieu minder wordt belast.

Op deze website vindt u informatie over de dagelijkse organisatie, haar achtergrond en de historie van de Bredase Voedselbank. Ook bieden wij u op deze site graag de gelegenheid om ons te ondersteunen met geld, goederen of uw vrijwillige inzet om ons belangrijke werk mogelijk te maken. Wij zijn voor de dagelijkse kosten in belangrijke mate afhankelijk van schenkingen en donaties van particuliere en institutionele donateurs. Heeft u vragen die niet op deze website beantwoord worden, dan zijn wij u graag van dienst.

Met vriendelijke groet, alle vrijwilligers van VoedselBank Breda

Op deze pagina vragen we de persoonsgegevens van degene die ondersteuning van de Voedselbank Breda wil aanvragen. Alle rode titels zijn velden waar een invoer verplicht is.
 • Aanvrager Iedereen met een woonadres in de gemeente Breda kan een aanvraag doen voor ondersteuning van de Voedselbank. Indien er meerdere personen samen een huishouden voeren op één adres, moet de aanvraag gedaan worden door de hoofdbewoner van het opgegeven adres in Breda. De aanvrager is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het formulier, ook als u bij het invullen geholpen wordt. Aanhef of aanspreektitel We vinden het belangrijk om u op de juiste wijze aan te spreken. Daarom is er naast de keuze voor Mevr. en Dhr. ook de aanhef "Aanvrager" toegevoegd waardoor een gender neutrale aanhef,  bijv.  Geachte aanvrager Robin van Winkel mogelijk is.
 • Voornaam Roepnaam van de aanvrager
 • Voorletters Dit zijn de voorletters zoals die op uw identiteitsbewijs zijn vermeld.
 • Tussenvoeging Sommige achternamen voegen een woord toe aan de achternaam, bijv. "van de" ,"La","Dos" of "El". Voor een juiste alfabetisering vragen we om deze tussenvoeging los van de achternaam op te geven.
 • Achternaam Dit is de naam zoals die vermeld is op het identiteitsbewijs van de aanvrager.
 • Geboortedatum De geboortedatum van de aanvrager zoals vermeld op het identiteitsbewijs. LET OP Het is het makkelijkst om eerst het jaar te kiezen, daarna de maand en als laatste de geboortedag.
 • Telefoonnummer Geef hier het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Als u niet op een vast telefoonnummer te bereiken bent hoeft u dit veld niet in te vullen.
 • Mobiel nummer Een mobiel nummer waarop u bereikbaar bent is een verplicht veld. De reden hiervoor is dat alle berichten van de Voedselbank ALTIJD via SMS worden verzonden. Niet iedereen is altijd per e-mail te bereiken en alle mobiele telefoons kunnen SMS ontvangen.
 • E-mailadres Hoewel niet iedereen altijd de toegang heeft tot e-mail is het voor het gebruik van dit online-formulier noodzakelijk dat er een e-mailadres beschikbaar is waar de aanvrager de bevestiging en andere berichten over deze aanvraag kan ontvangen. Als de aanvrager geen toegang heeft tot e-mail is het verstandig om de aanvraag op papier te doen. Hiervoor is een PDF beschikbaar die uitgeprint en opgestuurd kan worden.