Een Voedselbank in Breda?

Ja, want soms zit het mee, maar soms zit het echt héél erg tegen!

Meer dan één miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. De missie van de voedselbank is om mensen in Breda, die dat nodig hebben, een steun in de rug te geven. Dat doen we door hen, op verzoek van hulpverleners en/of na een inkomenstoets, wekelijks van gezond voedsel te voorzien. Hiermee bieden wij deelnemers de (financiële) ruimte en rust om er weer bovenop te komen.

Hiervoor werken de vrijwilligers van de Voedselbank Breda samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Supermarkten en bedrijven voorzien ons van voedsel, goederen of diensten die onze dienstverlening mogelijk maken. Terwijl organisaties inzamelacties organiseren en betrokken particulieren geven uit eigen voorraadkast. Zo slaan we met elkaar een brug tussen de nodeloze verspilling van goed voedsel en het bestrijden van armoede in Breda.

Onze dienstverlening levert meerdere concrete maatschappelijke voordelen op:

  • mensen in armoede die het hard nodig hebben worden direct geholpen
  • bedrijven kunnen, relatief goedkoop, hun reststromen en overschotten maatschappelijk relevant inzetten (MVO)
  • met deze dienstverlening beperken we de verspilling van kostbaar voedsel
  • er belandt minder voedsel in de afvalstroom zodat ons milieu minder wordt belast.

Op deze website vindt u informatie over de dagelijkse organisatie, haar achtergrond en de historie van de Bredase Voedselbank. Ook bieden wij u op deze site graag de gelegenheid om ons te ondersteunen met geld, goederen of uw vrijwillige inzet om ons belangrijke werk mogelijk te maken. Wij zijn voor de dagelijkse kosten in belangrijke mate afhankelijk van schenkingen en donaties van particuliere en institutionele donateurs. Heeft u vragen die niet op deze website beantwoord worden, dan zijn wij u graag van dienst.

Met vriendelijke groet, alle vrijwilligers van VoedselBank Breda