waarom 2016-10-24T15:23:38+00:00

 

Stichting Voedselbank Breda

In 2004 is Voedselbank Breda opgericht en sinds 2013 zijn we een voedselbank die onderdeel is van het landelijke netwerk van Vereniging Voedselbanken Nederland. Een enthousiaste groep van 60 vrijwilligers, 3 coördinatoren en 6 bestuursleden zetten zich dagelijks in om burgers uit Breda met ernstige financiële problemen elke week een gratis voedselpakket te kunnen geven. Het werkgebied van Voedselbank Breda is Gemeente Breda (stadswijken en aanliggende dorpen Bavel, Effen, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout). 

Vereniging Voedselbanken Nederland 

De aangesloten voedselbanken bij Voedselbanken Nederland groeien explosief. Wekelijks worden in Nederland 35.000 voedselpakketten uitgedeeld vanuit bijna 150 vestigingen en zijn ongeveer 85.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank. In 2013 groeide het aantal klanten met 30%. Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke vereniging met ruim 8.300 vrijwilligers. Daar maken wij een klein onderdeel van uit. Een overzicht van de aangesloten voedselbanken in Nederland en meer feiten en cijfers kunt u vinden op www.voedselbankennederland.nl

Missie 

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers. 

Visie 

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze deelnemers van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 
Om de zelfredzaamheid van onze deelnemers te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 

Doelstelling  

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen: 

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen 
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel 

Kernwaarden 

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen: 

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers 
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt 
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel 
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel 
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) 
  • We zijn transparant in onze verantwoording