Veel Gestelde Vragen 2017-05-12T14:36:40+00:00
Toilet gebruiken 2017-03-27T13:03:26+00:00

Als het nodig is kunt u van het toilet gebruik maken bij de uitgang van de winkel aan de rechterzijde. Wij houden het toilet schoon en fris en verwachten van iedereen dat zij daaraan meewerken. Mocht u het toilet niet schoon aantreffen, laat het dan een van de vrijwilligers weten. Natuurlijk mag u ook zelf even een dweil of doek vragen in de kantine om ons hierbij te helpen. Met elkaar zorgen we ervoor dat de toiletgroep schoon en fris is én blijft! De toiletruimte in de kantine is gereserveerd voor de vrijwilligers.

Drank en drugs zijn strikt verboden 2017-03-27T12:54:28+00:00

Bij de VoedselBank is het gebruik van alcohol of drugs verboden. Mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs worden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Hierop is geen enkele uitzondering mogelijk, dus ook geen medicinaal gebruik van middelen.

Vriendelijk en met respect met elkaar omgaan 2017-03-27T12:41:58+00:00

Tijdens een boodschappendag kan het soms erg druk zijn, het weer kan tegen zitten en de uitgifte duurt misschien door omstandigheden langer dan u gewend bent. Allemaal omstandigheden waardoor er irritatie kan ontstaan. Maar hoe lastig of vervelend ook, we verwachten van alle deelnemers én vrijwilligers dat we op een vriendelijke en respectvolle wijze met elkaar omgaan. Vermijd agressief of brutaal gedrag. De vrijwilligers zijn er om de deelnemers te helpen en soms dienen ze daarvoor een deelnemer aan te spreken op het gedrag. Wij verwachten van de deelnemers dat ze naar de aanwijzingen of verzoeken van vrijwilligers luisteren en er gehoor aan geven. Een plezierige sfeer is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

U bent uw kaart verloren 2017-03-27T12:27:17+00:00

Uw kaart is uw toegangsbewijs voor de VoedselBank Breda. Zonder het tonen van een geldige kaart kunnen wij u niet toelaten tot de uitgifte. Bent u uw kaart verloren dan kunt u hierover een mail sturen naar aanmelding@voedselbankbreda.nl. Er zal dan, op de eerstvolgende boodschappendag, een vervangende kaart voor u klaarliggen. Het aantal vervangende kaarten is per deelnemer gelimiteerd. Wij raden u dan ook ten sterkste af om, bij het vergeten van uw kaart onterecht te melden dat u deze kwijt bent geraakt. Het is dan verstandiger om uw kaart thuis op te halen. Zie ook “U bent uw kaart vergeten”

U bent uw kaart vergeten 2017-03-27T12:17:30+00:00

Zonder kaart heeft u geen toegang tot de VoedselBank Breda. Bent u de kaart vergeten meldt dan even bij een van de vrijwilligers dat u de kaart thuis gaat ophalen. Wij zorgen er dan voor dat u later, met kaart, uw boodschappen kunt komen ophalen. Uw kaart is uw toegangsbewijs voor de Voedselbank.

 

Telefoon gebruik in de winkel 2017-03-27T12:46:00+00:00

In de winkel is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. Bellen tijdens de uitgifte is storend voor de mensen om u heen en het hindert een vlotte voortgang van het uitdelen. Mocht u tijdens de uitgifte gebeld worden verwachten we dat u de oproep “wegdrukt”. Mocht het nodig zijn zullen wij u op deze afspraak aanspreken. Het algemene uitgangspunt is dat we vriendelijk en met respect met elkaar omgaan.

Winkelwagens snel terugbrengen 2017-03-27T12:02:03+00:00

Wij stellen winkelwagens aan u ter beschikking. Hiermee kunt u de producten die u aangeboden worden in ontvangst nemen. Na gebruik levert u de wagen weer in bij de vrijwilligers aan de uitgang. U kunt de winkelwagen buiten het terrein meenemen om uw boodschappen op het parkeerterrein over te laden. Achterlaten van de winkelwagen op het parkeerterrein of op de straat of het meenemen van een winkelwagen om de boodschappen mee naar huis te nemen is niet toegestaan. Winkelwagens moeten zo snel mogelijk teruggebracht worden, zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken. Omdat anderen van uw gedrag afhankelijk zijn wordt deze afspraak strikt gehandhaafd.

Hoe kom ik in aanmerking voor de Voedselbank? 2016-08-21T13:08:25+00:00

Hoe word ik deelnemer?

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet u voldoen aan de criteria. U kunt zich alleen aanmelden bij de Voedselbank via een hulpverlenende instantie, zoals het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW). Uw aanmelding kan ook aangevraagd worden door uw bewindvoerder, woonbegeleider of een andere instantie die uw financiele belangen behartigt.

Samen met uw hulpverlener wordt de hulpverlening opgestart. De hulpverlener stuurt de aanvraag naar de Voedselbank. Volledig ingevulde aanmeldformulieren worden door het bestuur van de Voedselbank getoetst op basis van de criteria.
Als de aanmelding akkoord is bevonden krijgt u een uitnodiging via een sms of een telefoontje om de eerstvolgende vrijdag te komen voor het ophalen van uw voedselpakket.

U krijgt tijdens uw eerste bezoek

 • een deelnemerskaart voor een half jaar
 • een vast tijdstip voor het afhalen van het pakket
 • een uitleg en een Infoboekje nieuwe deelnemers

Wilt u zich aanmelden, maar heeft u nog geen hulpverlening?
Dan kunt u zich bij het IMW aanmelden:

 • telefonisch een afspraak maken op woensdag of donderdag via het telefoonnummer 076 571 54 58, of
 • langskomen bij de Voedselbank op woensdag, donderdag of vrijdag

De spreekuren van het IMW zijn iedere vrijdag op Zustersveld 26, 4816 JA in Breda (om de hoek bij de Voedselbank Breda).

BELANGRIJK!
Om uw aanmelding voor een voedselpakket te kunnen toetsen, dient u al uw financiële administratie van de laatste drie maanden mee te nemen naar de afspraak:

 • huur- of hypotheek
 • bankafschriften
 • bewijzen van grote kosten en/of schulden
Wat zijn de criteria voor toelating? 2016-10-21T05:46:16+00:00

Financiële Criteria
Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen houden we in overeenstemming met de landelijke normen een leefgeldcriterium aan.
Leefgeld is het bedrag dat overblijft nadat de volgende vaste lasten zijn voldaan:

 • Huur
 • Gas, elektriciteit en water
 • Verzekeringen
 • Premie ziektekosten
 • Aflossing van schulden

Hoe wordt de hoogte van het leefgeld berekent?

Het vastgestelde basisbedrag per huishouden per maand is op dit moment € 110,-
Voor elke inwonende volwassene (18 jaar of ouder) wordt dit bedrag met € 70,- verhoogd.
Een alleenstaande komt dus in aanmerking voor deelname aan de Voedselbank als deze een leefgeld heeft van € 180,- of minder (€ 110 basis + € 70 p/p)

Voor elk kind jonger dan 18 jaar wordt het basisbedrag met € 70,- per kind verhoogd.
Er is dus geen verschil tussen een inwonende volwassene of een inwonend minderjarig kind.
Twee volwassenen, die samen met drie kinderen een huishouden van vijf personen vormen, hebben  recht op deelname aan de Voedselbank als hun gezamenlijke leefgeld minder is dan € 460,-

De uitgebreide toekenningscriteria die per 1 juli 2015 gelden voor alle voedselbanken in Nederland vindt u hier.

Veel gestelde vragen