inkomenstoets-VBB 2018-04-17T19:32:33+00:00

Inkomenstoets Voedselbank Breda 2018

Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina

Wij gaan heel zorgvuldig met uw gegevens om

De informatie die u met het invullen van dit formulier aan ons geeft, wordt alleen gebruikt om te kijken hoeveel geld u per maand beschikbaar heeft om van te leven.

Met die informatie kan het bestuur van de voedselbank beslissen of u in aanmerking komt om op vrijdag gratis boodschappen bij ons te komen doen.

Uw toestemming

Gegevens aanvrager

Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina
Aanhef :
 • Aanspreektitel
 • Mevr.
 • Dhr.
 • Aanvrager
Voornaam :
Voorletters :
Tussenvoeging
Achternaam :
Geboortedatum
Telefoonnummer :
Mobiel nummer :
E-mailadres :
Wilt u een bestaande of verlopen kaart verlengen?
Wat is het VB-nummer van de kaart die u wil verlengen?

Gegevens gezinssituatie

Woonsituatie
Heeft u een eigen woning of een huurhuis
Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina
Heeft u een inwonende partner
Aanhef partner :
 • Aanspreektitel partner
 • Mevr.
 • Dhr.
 • Aanvrager
Voornaam Partner
Voorletters Partner :
Achternaam Partner :
Geboortedatum partner
Bankrekening(en) en periode waarop de gegevens in dit formulier is/zijn gebaseerd
De verstrekte gegevens moeten overeenkomen met de mutaties van de opgegeven rekening(en).

De gegevens die hier online worden ingevuld dienen voor het vaststellen van het vrij besteedbare gezinsinkomen. De opgegeven inkomens en uitgaven moeten daarom te herleiden zijn naar de mutaties op de opgegeven rekening(en) Mocht bij controle blijken dat er niet verantwoorde posten zijn ingevoerd kan dit leiden tot het beëindigen van de eventueel toegekende deelname.

Bankrekening (IBAN nummer) Aanvrager
Bankrekening (IBAN nummer) Partner
Rekening mutaties aanvrager vanaf
Rekening mutaties partner vanaf
Rekeningmutaties aanvrager einddatum
Rekeningmutaties partner einddatum
Heeft u inwonende kinderen
Voornaam kind
Achternaam kind
Geboortedatum kind
Geslacht
Toevoegen / verwijderen
Gebruik hieronder de knop om nóg een kind op te geven en gebruik bovenstaande invoer verwijderen om een invoer te wissen.
Het aantal personen in het gezin =0

Vragen over het gezinsinkomen

Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina

Netto inkomen per maand - aanvrager

Netto inkomen per maand - partner

Zorgtoeslag

Kindgebonden budget

Toeslag kinderopvang

Huurtoeslag

Alimentatie kind(eren)

Alimentatie aanvrager

Kostgeldbijdrage

Overig inkomen

Specificatie overig gezinsinkomen

Totaal gezinsinkomen per maand

0

Vragen over de gezinsuitgaven

Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina

Huur

Hypotheek

OZB Breda

Gemiddelde OZB tarief gemeente Breda 2018 |€ 18,- p/mnd

Bijdrage Vereniging van Eigenaren

Gas - Electriciteit
Nibud vergelijking 2018 |0,- p/mnd
Water
Nibud vergelijking 2018 |0,- p/mnd

Stadsverwarming

Boiler

Gemiddelde boilerhuur (80/100ltr) opgave Feenstra |€ 13,- p/mnd
Gemeentelijke belastingen
Tarief gemeente Breda 2018 |0,- p/mnd

Premie zorgverzekering - aanvrager

Deze premie verschilt per verzekeraar en ligt tussen de € 116 en € 124 p/mnd.

Eigen risico - aanvrager

In 2018 minimaal € 385,- per jaar (€33,- per maand)

Eigen bijdrage - aanvrager

Voor toepassing eigen bijdrage zie uitleg zorgwijzer.nl

Eigen bijdrage CAK - aanvrager

Voor toepassing eigen bijdrage zie Rekenhulp hetCAK..nl

Premie zorgverzekering - partner

In 2018 minimaal € 385,- per jaar (€33,- per maand)

Eigen risico - partner

In 2018 minimaal € 385,- per jaar (€33,- per maand)

Eigen bijdrage - partner

Eigen bijdrage CAK - partner

Opstalverzekering

Gemiddelde opstalverzekering in Breda is € 17.- tot € 25,-

Inboedelverzekering

Uitgebreide inboedelverzekering voor een tussenwoning kost € 13,50 gemiddeld p/mnd
Premie Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)verzekering
Gemiddelde premie op basis van gezinssamenstelling |0,00

Overlijdensrisicoverzekering

Gemiddelde overlijdensrisico­verzekering is € 13.- tot € 22,-

Uitvaartverzekering

Gemiddelde uitvaartverzekering (NIBUD) is € 8,-

Kinderopvang

Abonnementen

Dit bedrag wordt automatisch berekend naar aanleiding van het aantal gezinsleden
0

Vervoerskosten

Dit bedrag wordt automatisch berekend naar aanleiding van het aantal gezinsleden
0,00

Persoonlijke verzorging

Dit wordt automatisch berekend op basis van het aantal gezinsleden
0,00

Was- en schoonmaakmiddelen

Dit wordt automatisch berekend op basis van het aantal gezinsleden
0,00

Overige niet genoemde gezinsuitgaven

Het totaal aan noodzakelijke gezinsuitgaven die nog niet zijn vermeld
Specificatie en toelichting van de noodzakelijke gezinsuitgaven

Overzicht aflossingsverplichtingen

Toevoegen / verwijderen
Gebruik hieronder de knop om nóg een aflossing op te geven en gebruik bovenstaande invoer verwijderen om een invoer te wissen.

Totaal aan gezinsuitgaven

0.00

Samenvatting inkomenstoets Voedselbank Breda

Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina

Totaal opgegeven gezinsinkomen

0

Totaal opgegeven gezinsuitgaven

0

Totaal vrij besteedbaar gezinsinkomen

Totaal gezinsinkomsten -/- uitgaven
0

Totaal vrij besteedbaar normbedrag

Aanvrager € 130 + € 85 voor elk meetellend gezinslid
0

Totaal inkomenstoets

Totaal van het gezinsinkomen in relatie tot het normbedrag
0
Toelichting op de gezinssituatie
Voedselbank Breda toetst met hoofd én met hart.

De voedselbank Breda hanteert de normen en berekenmethodiek zoals die door de landelijke vereniging van Voedselbanken zijn aanbevolen. Echter elke situatie is uniek en het toekennen van deelname is een beslissing die niet alleen op cijfers wordt genomen. In onderstaand tekstveld kunt u eventueel toelichten waarom deelname voor uw gezin belangrijk is.
Persoonlijk gesprek
Klik hier voor een afspraak

Verklaring en definitieve toestemming

Uitgebreide uitleg over de vragen op deze pagina
Toestemming conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018
Door middel van het verzenden van de door mij, {aanhef} {voorletters}
{tussenvoeging} {achternaam} in dit online formulier verstrekte gegevens
verklaar ik dat;

 • de gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en dat alle
  gegevens zijn gebaseerd op mutaties van de in dit formulier vermelde
  rekening(en).

 • ik hierbij uitdrukkelijk voor de tweede maal de voedselbank Breda
  toestemming geef om de door mijn in dit formulier verstrekte gegevens te
  gebruiken voor het toetsen van de finainciele situatie van mijn gezin en
  deze gegevens te archiveren voor eventuele totetsing in de toekomst.

 • bij het verlenen van de hierboven genoemde toestemming behoud ik
  uitdrukkelijk mijn recht op privacy volgens de Algemene verordening
  gegevensbescherming (AVG) , te weten

  Het recht om mijn persoonsgegevens over te dragen. (dataportabiliteit)

  Het recht om mijn gegevens volledig uit de systemen van de Voedselbank
  Breda te laten verwijderen.

  Het recht op inzage.

  Het recht op rectificatie en aanvulling.

  Het recht op beperking van de verwerking.

  Het recht op een menselijke blik bij besluiten die genomen worden op
  basis van de door mij verstrekte gegevens

  Het recht om ook later nog bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Mogelijkheid tot doorsturen aan derden
U kunt de gegevens van dit formulier doorsturen naar één e-mailadres naar keuze
Organisatie
Contactpersoon
E-mailadres