Documenten Voedselbanken Nederland 2017-12-30T11:01:44+00:00

Documenten Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Klik op de afbeelding om te downloaden als PDF

Het officiële document van Voedselbanken Nederland over de nieuwe toetsingscriteria per 1 januari 2018

Hierin staan de toetsingscriteria zoals die landelijk voor alle voedselbanken zijn vastgesteld. U leest hier ook in dat veel van ons werk maatwerk is en dat niet alle (nood) situaties in cijfers gevangen kunnen worden. Het bestuur van de Voedselbank Breda hanteert dan ook een toekenningsbeleid dat uitgaat van de landelijk geformuleerde criteria (hoofd) maar behoud zich de vrijheid voor om in voorkomende gevallen van af te wijken (hart).

Het bestuur heeft een van haar leden aangewezen om alle aanvragen die niet aan de objectieve (hoofd) criteria voldoen te beoordelen (hart). Het kan dan ook niet voorkomen dat een aanvraag door een ander dan dit bestuurslid wordt afgewezen! In die gevallen waarin een aanvrager is afgewezen, maar zich wil beroepen op bijzondere omstandigheden kan deze, of zijn vertegenwoordiger zich per mail wenden tot beroepsaanvraag@voedselbankbreda.nl

Klik op de afbeelding om te downloaden als PDF

Toelichting, vragen en antwoorden van de Vereniging Voedselbanken Nederland

Dit aanvullende document op de toetsingscriteria 2018 geeft antwoorden op de meest voorkomende vragen over de achtergronden en de toepassing van de nieuwe toetsingscriteria. De Voedselbank Breda neemt deze toelichting als richtlijn voor haar eigen toekenningsbeleid dat uitgaat van de unieke situatie van de aanvrager. Elke situatie is anders en vraagt om een ondersteuning die overeenkomt met de behoefte van de aanvrager. Voedselbank Breda stelt zich ten doel om haar missie met een helder hoofd en een warm hart uit te voeren.

Terug naar Veel Gestelde Vragen