Wat zijn de criteria 2017-05-12T10:59:22+00:00

Wat zijn de criteria

De dienstverlening van de voedselbank is een aanvulling op dat wat de deelnemer zelf kan doen om de situatie te verbeteren. De maatschappij verwacht dat deelnemers actief meewerken aan het vinden van een structurele oplossing voor hun problemen. De dienstverlening van de voedselbank is erop gericht om de deelnemer wat extra armslag te bieden om aan die verwachting  te kunnen voldoen.

Per huishouden wordt slechts één pakket verstrekt. De toetsingscriteria en de inhoud van de dienstverlening worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden. Bij de inkomenstoets worden alle inkomsten en uitgaven van een huishouden omgerekend tot een één gezamenlijk beschikbaar normbedrag per maand.

Wegingsfactoren bij het bepalen van maandbedragen

  • Wekelijkse bedragen x 4,3333
  • 4-wekelijkse bedragen x 1,0833
  • Kwartaalbedragen / 3
  • Jaarbedragen / 12

Het vast te stellen normbedrag per huishouden is wat er overblijft als de volgende lasten zijn voldaan:

  • Huur
  • Gas, elektriciteit en water
  • Verzekeringen
  • Premie ziektekosten
  • Aflossing van schulden

Voor meer informatie kunt u het document "Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket Vastgesteld per 1 januari 2017" door middel van de link downloaden.

Overzicht van de bedragen

Normbedrag per huishouden per maand: € 120,-

Dit normbedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen per huishouden en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon per maand: € 80,-.

kinderenalleenstaande
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0200280
1280360
2360440
3440520
4520600
5600680
*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.