afspraken 2017-03-26T21:15:11+00:00

Wij verwachten u elke vrijdag
Onze vrijwilligers zijn de hele week bezig om voedsel te verzamelen, klaar te maken om uit te delen, de winkel in te richten en schoonmaken enz. 
Op vrijdag is het boodschappendag. Dan komt u en alle andere deelnemers uw boodschappen ophalen. Dat is het resultaat waar  de vrijwilligers de hele week voor werken!

Omdat we het beschikbare voedsel eerlijk verdelen over alle deelnemers en hun gezinsleden gaan wij ervan uit dat iedereen die zich niet heeft afgemeld ook daadwerkelijk komt. Door weg te blijven zonder af te melden doet u andere deelnemers tekort. Met het voedsel dat voor u werd gereserveerd zouden anderen heel blij geweest zijn! Bent u verhinderd of heeft u geen levensmiddelen nodig? Meldt u dan voor vrijdag af! Doet u dit niet dan reserveren we voor u de eerstvolgende week geen pakket! (zie ook de achterkant van uw deelnemerskaart)

Afmelden:
Dat kunt u telefonisch doen op woensdag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur op telefoonnummer  06-33163751
Op het antwoordapparaat: spreek duidelijk uw naam en kaartnummer in. Per email mag ook: aanmelding@voedselbankbreda.nl of via dit formulier.
Afmeldingen worden geaccepteerd van woensdag t/m donderdag. Daarna geldt het niet als afmelding en ontvangt u van ons een sms dat er voor u de eerstvolgende week geen pakket gereserveerd is.

Deelnemers die gedurende 6 weken de Voedselbank niet bezoeken of die maar één keer per maand komen, worden uitgeschreven.

Hoe gaan we met elkaar om?
Om op de boodschappendag alles goed te laten verlopen zijn er een aantal regels omtrent gebruik van winkelwagens, telefoneren, gedrag, parkeren, gebruik toilet en kantine etc..
Wij vragen u deze goed te lezen door hier te klikken!